نوروز

عید اومده دوباره!

/post-7

بهار یکی از مهم‌ترین فصل‌ها برای ایرانیان! همراه با تغییر فصل شاهد تحول سال هم خواهیم بود. نوروز یکی از رسوم قدیمی و به جا مانده از نیاکان ما میباشد. همواره ایرانی‌ها قبل از تحویل سال و برای نوروز خود را آماده میکنند. یکی از رسوم بسیار زیبا برای نوروز هفت سین میباشد. هفت‌سین سُفره‌ای متشکل از هفت چیزِ نمادین است که نام آن‌ها با حرف «سین» شروع می‌شود و به‌طور سنتی در نوروز، سال نوی ایرانی، گسترانده می‌شود.