کناف

راهنمای نصب لوسترهای مدرن کریستالی با پیچ پروانه‌ای

/post-19

سقف کاذب با توجه به ضخامت کمی که دارد امکان استفاده از پیچ و رولپلاک را ندارد چرا که ساختار رولپلاک بر این مبناست که باید به طور کامل درون سقف مورد نظر قرار گیرد و این در حالی است که سقف کاذب فقط مقدار کمی از رولپلاک را مهار کرده و با کوچکترین نیرو رها می شود. پس برای نصب لوستر های سقفی یا آویزی سبک (کمتر از 5 کیلوگرم) روی سقف کاذب حتما باید از پیچ پروانه استفاده شود، پیچ پروانه با قابلیت باز شدن در قسمت سقف میانی، روی سطح سقف کاذب باز شده و بر خلاف پیچ و رولپلاک که به صورت عمودی وصل می شود، پیچ پروانه به صورت افقی و در امتداد سقف قرار گرفته و فشار را روی سقف پخش می نماید. در صورتیکه وزن لوستر بیش از 5 کیلوگرم باشد باید تعداد پیچ های پروانه ای بیشتر باشد.